cultura comunal innovadora
al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions

Alguns monestirs conserven encara l’encant del silenci i la voluntat tossuda per compartir sentit per a la vida-en-comú i personal. Una multitud ho ensuma i aprecia.

Sant Llorenç ho és al Berguedà.

És el gran desconegut.

vídeo
cultura comunal innovadora
al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions
al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions
cultura comunal innovadora
al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions
al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions
cultura comunal innovadora
al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions
cultura comunal innovadora
al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions
vídeo
cultura comunal innovadora
al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions
cultura comunal innovadora
al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions
cultura comunal innovadora al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions
cultura comunal innovadora al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions
cultura comunal innovadora
al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions
cultura comunal innovadora
al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions
cultura comunal innovadora
al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions
cultura comunal innovadora
al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions
cultura comunal innovadora
al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions
cultura comunal innovadora
al nord del futur àgOra per la cultura cOmunal innOvadOra xarxa de col·laboracions