cultura comunal innovadora

1.

Sense exclusions, prejudicis, encarcaraments o academicismes: ni rutines, mandres o cofoismes.

2.

Experimentalment creatius des de la memòria oberts a un futur compartit que volem innovador.

3.

Tothom serà acollit des del respecte, la generositat i la col·laboració.

4.

Perquè volem una cultura comunal consensuada, escoltarem sempre arriscant-nos creativament.

6.

Volem fer xarxa especialment amb els de l’entorn de Guardiola, del Berguedà i la Catalunya plural.

5.

Estem oberts a idees i propostes innovadores d’espectacles i arts per part grups creatius.

7.

Optem per un temps pausat i saturat de sentit des de l’ètica de la dignitat i l’esperança.

8.

Des de la intel·ligència compartim aprenentatges que faciliten energies creatives i actituds col·laboratives.

9.

Volem respirar una atmosfera de silenci, saturat d’imaginació que avanci cap futur.

cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
5. Estem oberts a idees i propostes innovadores d’espectacles i arts per part grups creatius.
cultura comunal innovadora
5. Estem oberts a idees i propostes innovadores d’espectacles i arts per part grups creatius.
cultura comunal innovadora
5. Estem oberts a idees i propostes innovadores d’espectacles i arts per part grups creatius.
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
5. Estem oberts a idees i propostes innovadores d’espectacles i arts per part grups creatius.
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora
cultura comunal innovadora